Home 642020-12-30T09:44:47+07:00
Loading...
2811, 2019

แจ้งหัวข้อการแข่งขันระดับปฐมวัย

By |Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: |

การปั้นดินน้ำมัน โรงเรียนของหนู ชุมชนของเรา สัตว์โลกน่ารัก ธรรมชาติแสนงาม [...]

2711, 2019

เพชรบูรณ์เตรียมพร้อมจัดงาน วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

By |Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: |

2611, 2019

ประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน

By |Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , |

นายบัณฑิต  ครุฑางคะ ประธานประชุมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ [...]

เข้าสู่ระบบ


การแข่งขันทักษะวิชาการ


  • ตารางการแข่งขันทักษะ

  • รายชื่อนักเรียน-ครูแต่ละกิจกรรม

  • พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน-ครู

  • ผลการแข่งขัน

  • พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน-ครู

  • พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการ

เกณฑ์การแข่งขัน