Home 642020-12-30T09:44:47+07:00
Loading...
2112, 2020

เอกสารข้อมูลโดยสังเขป การจัดงานวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัด ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

By |Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดาวน์โหลดที่นี่ ข้อมูลโดยสังเขป การจัดงานวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัด ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

2112, 2020

รายชื่อประธาน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ 17 จังหวัด

By |Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

  ดาวน์ที่นี่ รายชื่อประธาน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ 17 จังหวัด

เข้าสู่ระบบ


การแข่งขันทักษะวิชาการ


  • ตารางการแข่งขันทักษะ

  • รายชื่อนักเรียน-ครูแต่ละกิจกรรม

  • พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน-ครู

  • ผลการแข่งขัน

  • พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน-ครู

  • พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการ

เกณฑ์การแข่งขัน