นายบัณฑิต  ครุฑางคะ ประธานประชุมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ และรางวัลประเภทต่าง ๆ เนื่องในวันการศึกษาเอกชน